Whitepaper ZPM; van theorie naar implementatie

Verschillende vormen van bekostiging binnen de ggz en fz, zware administratieve lasten door indirecte tijdsregistratie, niet transparante koppeling tussen prijs en zorglevering en schotten tussen het op- en afschalen van zorg. Met de komst van het zorgprestatiemodel is dit allemaal voorbij. Voor alle ggz- en fz-instellingen is dit erg ingrijpend, maar het biedt ook voordelen.

In deze whitpaper lees je:

  • De impact van het zorgprestatiemodel op de bedrijfsvoering van de zorgorganisatie.
  • Een uitgebreide checklist ter voorbereiding op de implementatie van het zorgprestatiemodel
  • Informatie over onze dienstverlening bij de implementatie van het zorgprestatiemodel
Download whitepaper

Webinar Van DB(B)C naar ZPM | 3 december 12.00 – 13.00 uur

Op donderdag 3 december van 12.00 tot 13.00 uur organiseren wij een webinar over het zorgprestatiemodel. Tijdens dit webinar presenteren we de wijzigingen en geven we een toelichting op de achtergronden van het zorgprestatiemodel. Ook ontvang je een overzicht van de processen die binnen zorgorganisaties worden geraakt. Tot slot geven we tips over wat je nu en in de nabije toekomst kunt doen. Ons doel is om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op alles wat de komende 14 maanden op je af gaat komen.

Schrijf je in voor de webinar

Whitepaper Administratieve lastenverlichting by Design

De introductie van Horizontaal Toezicht in de GGZ in combinatie met het nieuwe zorgprestatiemodel biedt een unieke kans, namelijk het verlichten van administratieve lasten ‘by Design’. In deze whitepaper richten we ons op twee van die ontwikkelingen:

Horizontaal toezicht door geleverde en gefactureerde zorg op een andere manier te verantwoorden. Namenlijk geen controle meer achteraf, zoals bij zelfonderzoek, maar naar meer borging ín het proces. Dat betekent dat controles vooraf verankerd moeten worden binnen het werkproces, en waar mogelijk dus: in het EPD.

Het samenbrengen van horizontaal toezicht en het zorgprestatiemodel (ook wel zorgcluster) biedt kansen voor administratieve lastenverlichting in de GGZ. Combineer je deze ontwikkelingen en betrek je ICT hier op tijd bij zodat het geborgd kan worden in je EPD, dan werk je aan ‘administratieve lastenverlichting by Design’.

In deze whitepaper lees je:

  • Voorbeelden uit de praktijk over de implementatie van horizontaal toezicht
  • De rol van ICT in dit proces als enabler
  • 5 aanbevelingen om zelf aan de slag te gaan met het verlichten van administratieve lasten n.a.v. genoemde ontwikkelingen
Download whitepaper

©2020 Tenzinger |

Homepage