5

400

465

Tenzinger ZPM-simulatie

Inzicht in de financiële gevolgen via simulaties

Zorgaanbieders willen heel graag inzicht krijgen in de financiële impact van het zorgprestatiemodel op hun eigen organisatie. Het Tenzinger ZPM-simulatie team is gestart met micro simulaties om te onderzoeken wat de mogelijke financiële gevolgen kunnen zijn van de invoering van het zorgprestatiemodel.Handreiking Voorbereiding Simulatie

De eerder door de NZa uitgevoerde macro financiële impact analyse bevestigd dat er verschuivingen van opbrengsten gaan plaatsvinden tussen zorgaanbieders. Hoe deze uitpakken hangt van veel factoren af, zoals de afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, maar ook hoe het zorgprestatiemodel door vertaald in de organisatie van zorg bij de zorgaanbieder, die het zorgprestatiemodel teweegbrengen.

De werkgroep Voorbereiding Simulatie van het landelijke programma Zorgprestatiemodel waar Tenzinger-collega’s Gillian Reins (Medicore) en David Cornelissen (6G) aan bijdragen zijn deze landelijke uitgangspunten aan het uitwerken, zodat ze in de vorm van een handreiking beschikbaar gesteld kunnen worden. Hiermee krijgen zorgaanbieders inzicht in de financiële impact van het zorgprestatiemodel op hun organisatie en kunnen tevens de handreiking als input gebruiken voor gesprekken met zorgverzekeraars.

Voor dat laatste is het belangrijk dat de resultaten van de simulaties te vergelijken zijn, doordat ze uitgaan van dezelfde uitgangspunten en voortborduren op de uitgangspunten gehanteerd door de NZa voor de macro simulaties. Het is nu wachten op de concept tarieven van de NZa en de laatste beslissingen die nog genomen moeten worden over het zorgprestatiemodel.


Het Tenzinger MDT

Tenzinger heeft een MultiDisciplinair Team (MDT) samengesteld van diverse experts en ervaringsdeskundigen binnen de organisatie met kennis over zorgprocessen, data, EPD/ECD-systemen en zorgbekostiging in de GGZ en FZ. Dit team, waaronder Gillian Reins (Medicore), David Cornelissen (6Gorilla’s) en Walter Craanen (Fierit) heeft de afgelopen maanden veel voorbereidende werkzaamheden voor de ZPM-micro simulatie uitgevoerd. Zij zullen de komende tijd nog meer verschillende simulaties uitvoeren om de impact van het zorgprestatiemodel goed in kaart te brengen voor zorgaanbieders.


Auteur

Vragen over onze ZPM-simulaties? Neem dan gerust contact op met Tenzinger MDT

Gillian Reins | consultant

stel een vraag


Gillian Reins

Consultant

©2021 Tenzinger |

Privacy Statement