Van simulatie naar implementatie

De zorg wordt vanaf 1 januari 20210 niet langer afgerekend via de Specialistische GGZ (SGGZ DBC) of de Basis GGZ (BGGZ) maar via het Zorgprestatiemodel. Dit heeft impact op je organisatie. Zowel voor de bedrijfsvoering, de manier van zorg verlenen en de financiële opbrengst van de zorg. Welke gevolgen dat zijn, wordt duidelijk tijdens het simuleren.

Door te simuleren wordt de financiële impact van het Zorgprestatiemodel in kaart gebracht. De DB(B)C’s en Basis GGZ-behandelingen die al geregistreerd zijn worden vertaald naar een zorgprestaties. De opbrengst van beide systemen wordt hieraan gekoppeld en daarna wordt een vergelijking gemaakt tussen de opbrengst volgens de oude systematiek en de nieuwe zorgprestaties.

Ons team helpt je zorgorganisatie bij de simulatie en de analyse van de impact van het zorgprestatiemodel.


Door middel van vroegtijdige simulatie:

 • Vergelijk je eenvoudig de waarde van uw gerealiseerde omzet 2019/2020 per behandeling ten opzichte van de verwachte omzet onder het Zorgprestatiemodel
 • Verkrijg je inzicht in de rendabiliteit tussen verschillende trajecten bezien vanuit het Zorgprestatiemodel
 • Ontvang je adviezen over de opzet van het behandelaanbod
 • Ben je beter voorbereid op de implementatie van het Zorgprestatiemodel.


Onze aanpak

Integraal en volledig

Gelijktijdig met het zorgprestatiemodel wordt een systeem van zorgvraagtypering ingevoerd. Zorgvraagtypering is een middel om de behoefte aan zorg van de cliënt transparant te maken en te koppelen aan de werkelijk geleverde zorg. Een nieuwe manier van afrekenen van zorg betekent een andere manier van werken voor zorgaanbieders en ondersteunende medewerkers. Dit vergt een andere manier van plannen en organiseren, van registreren en declareren en daarmee een andere manier van zorg leveren.

Wij benaderen de introductie van het zorgprestatiemodel op een integrale manier. Dit betekent dat niet alleen de financiële impact en de impact op de bedrijfsvoering bepalend is maar de totale impact. De impact die uit de simulatie blijkt benaderen we financieel, bedrijfsmatig en zorginhoudelijk.


Tenzinger M.D.O.

Wij nodigen zorgverleners uit om na te denken over een kwalitatief duurzame inrichting van de zorgprogramma’s. Immers de zorgverzekeraars krijgen met de informatie uit de zorgvraagtypering inzicht in en vergelijkingsmateriaal over de doelmatigheid van zorgaanbieders. Nu is het moment om hierop voor te bereiden.

Wij helpen je organisatie met de implementatie van het zorgprestatiemodel. Dit doen we in de vorm van een M.D.O, een multidisciplinair overleg zoals we dat ook in de zorg kennen. Ons multidisciplinaire team (MDT) inventariseert welke processen in de organisatie zullen gaan wijzigen en maakt samen met de organisatie een plan van aanpak.Het MDT bestaat uit ICT’ers (wij maken twee ECD’s), consultants die ervaren zijn in het optimaliseren en implementeren van bedrijfsprocessen en strategische adviseurs die nauw betrokken zijn geweest bij de zorginhoudelijke ontwikkeling van de oude en nieuwe bekostgng van de GGZ.

Samen met de organisatie analyseren we de resultaten van de simulatie en kijken we wat het effect is op jullie zorgprogramma’s. Met de behandelaren bespreken we wat de effecten betekenen voor de zorg die geleverd wordt en geven we adviezen voor aanpassingen.


Meld je aan voor ons M.D.O.

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan het Tenzinger M.D.O. In deze mutidisciplinaire sessie komen we samen tot een plan van aanpak voor je organisatie. Onze experts begeleiden jullie organisatie met de nodige aanpassingen en optimalisaties als het gaat om processen en ICT. Dit doen we in nauw contact met onze collega’s die meewerken in het landelijke ZPM programma.

Meld je direct aan!

Tijdspad

Stappen maken

 • Inhoudelijke uitwerking: in 2019 en 2020 is het zorgprestatiemodel inhoudelijk een heel eind uitgewerkt;
 • Besluitvorming: besluitvorming heeft in september 2020 plaatsgevonden;
 • Implementatieplan: in het vierde kwartaal van 2020 vindt de laatste uitwerking plaats en wordt een landelijk implementatieplan opgeleverd;
 • Simulatie: in 2021 kan de financiële impact van de overgang naar het zorgprestatiemodel worden gesimuleerd;
 • Borging: tussen het moment van besluitvorming en januari 2022 moeten de organisaties zich voorbereiden en gereed maken om met het zorgprestatiemodel te gaan werken. De veranderingen zijn omvangrijk en de tijd is kort.

Wat kun je nu al doen?

Je kunt nu al beginnen met de voorbereidingen.

 • Met hulp van de Tenzinger checklist kun je bepalen wat de gevolgen voor jouw organisatie zijn.
 • Denk na over wie binnen jouw organisatie met het zorgprestatiemodel te maken krijgt. Dan kun je verantwoordelijkheid op het juiste niveau beleggen.
 • Denk na welke onderdelen van dit traject je zelf gaat doen en waarvoor je de hulp van experts inroept.
 • Je kunt nog deze maand je strategie bepalen en beginnen met de voorbereidingen. De tijd is krap en er is heel veel te doen.

In onze whitepaper “Zorgprestatiemodel; van theorie naar implementatie” tref je meer stappen en aandachtspunten die je moet weten om het zorgprestatiemodel en de bijbehorende zorgtyperingen op een correcte manier te implementeren.

Whitepaper downloaden


Meer weten over onze aanpak en het M.D.O?

Neem contact op met mij.

Stuur mij een e-mail

Bel mij via 088 64 81 250


Jaap Stam

Strategisch Adviseur

©2021 Tenzinger |

Privacy Statement